Giới thiệu

Vinacontrol là tổ chức đầu tiên và hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực giám định, thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận.

Đối tác tin cậy của cộng đồng, doanh nghiệp, Cơ quan Quản lý, các Chính phủ trên thế giới.

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn