Phục vụ Quản Lý Nhà nước

Vinacontrol là tổ chức được các cơ quan Quản lý Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành chỉ định là tổ chức thực hiện giám định, kiểm định, thử nghiệm và chứng nhận đối với nhiều loại hàng hoá và sản phẩm.

port-675539_800

Vinacontrol hỗ trợ đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của hàng hoá đối với các quy định của Nhà nước về chất lượng, an toàn và một số tiêu chí bắt buộc khác.

Bên cạnh việc hỗ trợ về dịch vụ, Vinacontrol sẽ tư vấn hỗ trợ để đảm bảo dịch vụ được thực hiện tối ưu về thời gian và chi phí.

Danh sách đối tượng mặt hàng Vinacontrol được chỉ định thực hiện kiểm tra chuyên ngành phục vụ Quản lý Nhà Nước:

Lĩnh vực/hàng hóa Cơ quan chỉ định Đơn vị được chỉ định Trích yếu
Bộ Công Thương
An toàn thực phẩm Bộ Công Thương

Tập đoàn Vinacontrol

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol

Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol

Kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đổi với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
Dệt may Bộ Công Thương

 

Vinacontrol Hà Nội

 

Vinacontrol Hải Phòng

 

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

 

Giám định/ chứng nhận chất lượng dệt may theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 01:2017/QCVN 
Bộ Khoa học & Công nghệ
Máy móc thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Vinacontrol Hà Nội

Vinacontrol Hải Phòng

Vinacongtrol Quảng Ninh

Vinacontrol Đà Nẵng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng (theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN)
Thép Tổng cục đo lường chất lượng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Vinacontrol Hà Nội

Chứng nhận, giám định chất lượng đối với lô sản phẩm, hàng hóa là thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN
Vinacontrol Hải Phòng Chứng nhận, giám định chất lượng đối với lô sản phẩm, hàng hóa là thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định của Thông tư 58/2015/TT-BCT-BKHCN
Khí dầu mỏ hóa lỏng Tổng cục đo lường chất lượng Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Vinacontrol Hải Phòng

Chỉ định tổ chức thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN8:2012/BKHCN và quy định phát luật hiện hành
Vinacontrol Hà Nội Chỉ định thực hiện việc chứng nhận theo phương thức 7 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
Bể trụ Tổng cục đo lường chất lượng Tập đoàn Vinacontrol Chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo đối với Bể trụ đứng và Bể trụ ngang
Xăng & nhiên liệu Diesel Tổng cục đo lường chất lượng   Tổ chức đánh giá sự phù hợp trong việc thực hiện việc thử nghiệm đối với lĩnh vực xăng và nhiên liệu diesel
Điện - Điện tử Tổng cục đo lường chất lượng Vinacontrol Hà Nội Chỉ định thực hiện việc chứng nhận theo phương thức 7 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Phân bón Cục Trồng trọt

TT phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol

TT phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng.

Chỉ định phòng kiểm nghiệm phân bón

An toàn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nông lâm sản

An toàn thực phẩm

Cục Bảo vệ thực vật

TT phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Chỉ định phòng thử nghiệm về thuốc bảo vệ thực vật/ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông, lâm sản
Thức ăn chăn nuôi Cục Chăn nuôi VNC TP. Hồ Chí Minh Chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu
VNC TP. Hồ Chí Minh Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi theo phương thức 7

TT phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol

TT phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol

Chỉ định Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm
Khử trùng Cục Bảo vệ thực vật Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS
Phân bón Cục Bảo vệ thực vật

TT Phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng

Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón
Vinacontrol Hải Phòng Chỉ định thực hiện việc chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón phù hợp với quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón
Vinacontrol Hải Phòng Ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
Bộ Y tế
An toàn thực phẩm Bộ Y tế

Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y Tế
Thiết bị y tế  Bộ Y tế Vinacontrol Hà Nội Công bố tổ chức đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Phế liệu nhập khẩu Bộ Tài nguyên & Môi trường 

Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol Quảng Ninh

Vinacontrol Đà Nẵng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Bộ Xây dựng
Vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng Vinacontrol CE Chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD
TT Phân tích và thử nghiệm 2 - Vinacontrol  Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD 1235
Vinacongtrol Quảng Ninh  Chỉ định Phòng thử nghiệm vật liệu xây dựng LAS- XD 1236
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn