Thông báo

Thông báo số 160/HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018
19/04/2019

Thông báo số 160/HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018

Xem thêm
Quyết định số 94/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018
18/04/2019

Quyết định số 94/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

Xem thêm
Nghị quyết số 91/ĐHĐCĐ-NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
12/04/2019

Nghị quyết số 91/ĐHĐCĐ-NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xem thêm
Thông báo gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính
02/04/2019

Thông báo gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

Xem thêm
Thông báo số 85/NQ-HĐQT
29/03/2019

Thông báo số 85/NQ-HĐQT

Xem thêm
Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
15/03/2019

Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Xem thêm
Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT
20/02/2019

Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT

Xem thêm
Thông báo số 66/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
12/02/2019

Thông báo số 66/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
29/01/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol năm 2018

Xem thêm
Quyết định số 83227/QĐ-CT_Ktr3 Cục thuế thành phố Hà Nội
20/12/2018

Quyết định số 83227/QĐ-CT_Ktr3 Cục thuế thành phố Hà Nội

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn