Thông báo

Báo cáo quản trị năm 2019
20/01/2020

Báo cáo quản trị năm 2019

Xem thêm
Nghị quyết số 202/NQ-HĐQT
19/11/2019

Nghị quyết số 202/NQ-HĐQT 

Xem thêm
TB 354/HĐQT-TB Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019
23/08/2019

TB 354/HĐQT-TB Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019

Xem thêm
TB 351/HĐQT-TB Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019
22/08/2019

Notice 351 / HĐQT-TB Regarding the last registration date to exercise the right to receive the first dividend of 2019

Xem thêm
Nghị quyết số 173/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
22/08/2019

Nghị quyết số 173/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Xem thêm
Báo cáo quản trị bán niên 2019
26/07/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Báo cáo quản trị bán niên năm 2017

Xem thêm
Thông báo số 285/TB-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
02/07/2019

Thông báo số 285/TB-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Xem thêm
Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT
24/05/2019

Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT 

Xem thêm
Thông báo số 160/HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018
19/04/2019

Thông báo số 160/HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018

Xem thêm
Quyết định số 94/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018
18/04/2019

Quyết định số 94/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn