Thông báo

Thông báo số 285/TB-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
02/07/2019

Thông báo số 285/TB-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Xem thêm
Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT
24/05/2019

Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT 

Xem thêm
Thông báo số 160/HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018
19/04/2019

Thông báo số 160/HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018

Xem thêm
Quyết định số 94/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018
18/04/2019

Quyết định số 94/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

Xem thêm
Nghị quyết số 91/ĐHĐCĐ-NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
12/04/2019

Nghị quyết số 91/ĐHĐCĐ-NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xem thêm
Thông báo gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính
02/04/2019

Thông báo gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

Xem thêm
Thông báo số 85/NQ-HĐQT
29/03/2019

Thông báo số 85/NQ-HĐQT

Xem thêm
Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
15/03/2019

Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Xem thêm
Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT
20/02/2019

Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT

Xem thêm
Thông báo số 66/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
12/02/2019

Thông báo số 66/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn