Thông báo

Nghị quyết Hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc "Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015"

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 05 năm 2015
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Xem thêm
Ngày cuối cùng đăng ký nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền.

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 04 năm 2015
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Xem thêm
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thành công tốt đẹp
27/12/2017

Sáng ngày 15/4/2015, Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham dự của hơn 80 cổ đông, nhà đầu tư cùng cơ quan truyền thông tại Trung tâm Hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Xem thêm
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
27/12/2017
Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 03 năm 2015
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 03 năm 2015"

Xem thêm
Công bố thông tin bất thường về việc rút vốn góp của Vinacontrol tại Công ty CP Đấu giá và Thương mạ
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng Công bố thông tin bất thường về việc rút toàn bộ (30%) vốn góp của Vinacontrol tại Công ty CP Đấu giá và Thương mại Thăng Long (trước đây là Công ty CP Đấu giá và Thương mại Vinacontrol.

Xem thêm
Ngày cuối cùng đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng Thông báo về ngày cuối cùng để đăng ký thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn