Tuyển dụng

Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
01/07/2019

Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng nhiều vị trí
21/05/2019

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng các vị trí giám định viên về máy móc thiết bị; xăng dầu, dầu thực vật; dệt may;v.v...

Xem thêm
Vinacontrol Đà Nẵng tuyển dụng vị trí Kỹ sư hàng hải
13/05/2019

Vinacontrol Đà Nẵng tuyển dụng vị trí Kỹ sư hàng hải

Xem thêm
Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
11/03/2019

Trung tâm phân tích vả thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng Phân tích viên

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng
06/03/2019

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng

Xem thêm
Vinacontrol Hà Nội tuyển dụng vị trí Giám định viên
04/01/2019

Vinacontrol Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng 02 nhân sự cho vị trí Giám định viên tập sự - Phòng 1

Xem thêm
Vinacontrol tuyển dụng nhiều vị trí tại các Trạm
20/11/2018

Vinacontrol Quảng Ninh hiện có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí Giám định viên/Phân tích viên/KTV phân tích tại các Trạm Cửa Ông, Uông Bí

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng vị trí Giám định viên
01/11/2018

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng vị trí Giám định viên làm việc tại Móng Cái

Xem thêm
Vinacontrol Hải Phòng tuyển dụng Giám định viên
04/10/2018

Vinacontrol Hải Phòng tuyển dụng 02 Giám định viên

Xem thêm
Tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Bảo vệ tại Văn phòng Công ty
03/10/2018

Tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Bảo vệ tại  Văn phòng Công ty

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn