Công văn số 1043/UBCK-GSĐC về việc gia hạn công bố BCTC của VNC

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi quí Cổ đông Công văn số 1043/UBCK-GSĐC về việc gia hạn công bố BCTC của VNC.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn