Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018

STT Tài liệu Chi tiết
1 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018 Tải về
2 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông 2018 Tải về
3 Biên bản Bầu cử Đại hội đồng Cổ đông 2018 Tải về
4 Nghị quyết Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Tải về

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn