Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi tới quý Cổ đông Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn