Nghị quyết 42/NQ-HĐQT

Kính gửi quý Cổ đông Nghị quyết số 042/NQ-HĐQT 

Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

Trân trọng.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn