Thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc Vinacontrol Đà Nẵng

Thông báo số 25/TGĐ-NS Tập đoàn Vinacontrol về việc bổ nhiệm Giám đốc Vinacontrol Đà Nẵng

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn