Thông báo số 211/TGĐ-NS thay đổi công tác nhân sự cán bộ quản lý trong Tập đoàn

Kính gửi các đơn vị trong Tập đoàn thông báo số 211/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý toàn Tập đoàn.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn