Thông báo số 325/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Tập đoàn Vinacontrol gửi đến Quý cổ đông Thông báo số 325/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

Chi tiết xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn