Thông báo số 160/HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn