Thông báo số 323/TGĐ-NS về việc Bổ nhiệm Phó giám đốc, Ban nhân sự, Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông báo số 323/TGĐ-NS về việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc, Ban nhân sự, Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 83/TGĐ-NS ngày 30/07/2018 về việc bổ nhiệm CBQL của Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Long, Giám định viên giữ chức vụ Phó Giám đốc - Ban Nhân sự, Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.
  • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm (từ ngày 01/08/2018 đến ngày 31/07/2019).

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn