Thông báo 326 TGĐ-NS về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Thông báo số 326/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

07.2021._thng_bo_b_nhim_cbql_vnc_n___vnc_hp_800

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn