Văn phòng Tập đoàn tuyển dụng 01 chuyên viên IT

Văn phòng Tập đoàn Vinacontrol tuyển dụng 01 chuyên viên IT

thng_tin_tuyn_dng_cv_it_page_1_800

thng_tin_tuyn_dng_cv_it_page_2_800


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn