Vinacontrol ban hành Quy định Kiểm soát thông tin truyền thông điện tử

security-265130_960_720_800

Góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực, truyền thông hiệu quả đến khách hàng bên ngoài và nội bộ, Vinacontrol ban hành Quy định kiểm soát thông tin điện tử nhằm tạo cơ sở để thống nhất các hoạt động cung cấp, tiếp nhận, biên tập, kiểm tra, kiểm duyệt, đăng tải và quản lý nội dung thông tin trên các Kênh truyền thông, mạng xã hội và các kênh truyền thông điện tử của Tập đoàn.

Quyết định ban hành Quy định Kiểm soát thông tin truyền thông điện tử Vinacontrol - xem chi tiết

Quy định Kiểm soát thông tin truyền thông điện tử Vinacontrol - xem chi tiết


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn