Vinacontrol bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Vinacontrol đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đạt được các mục tiêu mới.

img_1049_800

Sáng ngày 09/04, Tập đoàn Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 để tổng kết  hoạt động năm 2017, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 5 năm tới, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Đáng chú ý, Đại hội lần này đã bầu ra thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới vẫn giữ lại 3 thành viên quen thuộc gồm ông Bùi Duy Chinh, ông Mai Tiến Dũng và ông Phan Văn Hùng. Hai thành viên trong Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ này gồm bà Nguyễn Thanh Hương và Dương Thanh Huyền, thay thế cho ông Trần Đăng Thành và bà Đặng Thị Thu Hà vì lý do hết nhiệm kỳ.

img_4583_800
Các thành viên trong Hội đồng Quản trị của Vinacontrol nhiệm kỳ 2018-2023

Về Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 người: ông Nguyễn Quốc Minh, bà Nguyễn Thị Thủy Ngân và ông Trần Trung Hiếu. Ba thành viên nhiệm kỳ trước (2013-2018) gồm các ông Trương Đức Sinh, ông Dương Quốc Khánh và ông Đinh Quang Hòa đều thôi không tham gia và Ban kiểm soát.

img_4566_800
Vinacontrol tri ân các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ trước 

Một số hình ảnh đáng chú ý trong buổi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018:

img_4449_800
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp

img_4472_800
Ông Bùi Duy Chinh phát biểu tại Đại hội

img_4448_800
Ông Mai Tiến Dũng đọc Báo cáo tổng kết năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

img_6728_800
Bà Đào Nguyễn Thiên Nga, Giám đốc Nhân sự, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần Đại hội 

img_4439_800

img_4441_800

img_4443_800
Các cổ đông chăm chú nghe báo cáo tại Đại hội

img_4488_800
Ông Tô Mạnh Linh, Trưởng ban bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử và ghi phiếu bầu cử

img_4503_800

img_4505_800
Các cổ đông tiến hành bầu cử

img_4537_800
Cổ đông thảo luận các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua

img_4560_800
Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023 ra mắt tại Đại hội


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn