VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính đã hợp nhất Quý III Vinacontrol năm 2014

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông "Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2014 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận"

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính đã hợp nhất Quý II và bán niên Vinacontrol năm 2014

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông "Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2014 và Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên Vinacontrol 2014"

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính đã hợp nhất Vinacontrol năm 2013 đã Kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông "Báo cáo tài chính riêng năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất Vinacontrol 2013 – đã kiểm toán"

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính đã hợp nhất Quý I Vinacontrol năm 2014 và Giải trình chênh lệch

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông "Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I Vinacontrol 2014"

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2013

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin gửi tới Quý Cổ đông "Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2013 "

Xem tiếp...

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon