VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Tuyển dụng

Văn phòng tập đoàn thông báo tuyển dụng 03 phân tích viên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng 03 phân tích viên làm việc tại phòng thử nghiệm chất lượng thép thuộc trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 - 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Xem tiếp...

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 01 chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ và 02 giám định viên

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 01 chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ và 02 giám định viên.

Xem tiếp...

Văn phòng Tập Đoàn tuyển dụng chuyên viên pháp chế và chuyên gia chứng nhận sản phẩm

Văn phòng Tập Đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên pháp chế và Chuyên gia chứng nhận sản phẩm làm việc tại Ban kỹ thuật Văn phòng tập đoàn. 

Xem tiếp...

Văn phòng Tập đoàn tuyển dụng 01 Kỹ thuật viên làm việc tại Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng phân tích viên làm việc tại Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 - Số 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Xem tiếp...

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhân sự

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Vinacontrol Quảng Ninh. 

Xem tiếp...

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon